Skip to main content

מרק וורטמן משרד עורך דין  טל.:077-700-6291   054-551-5431 

עורך דין לענייני תעבורה

מלבד עבירות ברירת קנס יש בישראל עבירות שהעונש בגינן הוא כבד, עבירות כגון:

 • נהיגה בשכרות
 • עבירות מהירות
 • נהיגה בקלות דעת

אפילו עבירות כמו החזקת טלפון או מבט מטה בזמן הנסיעה יכול להוות בעיה רצינית לנהג. בלי ליווי משפטי של עו"ד לענייני תעבורה כמעט בלתי אפשרי להגיע לזיכוי או להפחתת העונש.

עזרה של עו"ד לענייני תעבורה היא:

 • ערעור אמינות מסמכי המשטרה עקב בעיות מנהלתיות במילוי הדוחות
 • הוכחת אי תקינות אמצעי המדידה או הפרת נהלי השימוש בהם
 • ביטול תוצאות מדידת מהירות עקב נסיבות מקלות
 • איתור ראיות מקלות והצגתן לביהמ"ש (קו הפרדה מחוק, רמזור לא תקין, תמרור חסר וכו')
 • בקשה לביהמ"ש לגבי הפחתת העונש עקב עבר תעבורתי נקי.

זה רק חלק קטן מהכלים האפקטיביים בהם משתמש עורך הדין לענייני תעבורה לצורך ייצוג על לקוחו בביהמ"ש ובפני משטרת ישראל.

 

 עורך דין בחיפה מרק וורטמן

לקבלת ייעוץ

הצלחות שלנו:

 • הצלחות שלנו:
 • הצלחות שלנו:
 • הצלחות שלנו:
 • הצלחות שלנו: